Loading...
Service 2017-10-18T06:40:28+00:00

Vervelend dat uw product een defect heeft. U kunt ook voor restauraties bij ons terecht. Om een reparatieverzoek in te dienen kunt u hiervoor digitaal een formulier invullen dat vervolgens – nadat u op de verzendknop heeft geklikt – digitaal zowel naar ons als naar u wordt gestuurd. Vervolgens dient u dit formulier uit te printen en samen met het product aan Kendor Products te zenden. Kendor Products zal u vooraf informeren en een offerte doen toekomen. Bij Kendor Products is uw product in goede handen! Bij een batterijwissel worden altijd de volgende werkzaamheden uitgevoerd; schoonmaken van het uurwerk, vervangen van de pakkingsringen en een volledige waterdichtheidstest. U krijgt bij Kendor Products altijd een (1) jaar garantie op elke reparatie.
Klik hier om uw reparatieverzoek in te dienen

Vervelend dat uw product een defect heeft, maar weet u zeker dat uw product een defect heeft? Wij verzoeken u de handleiding aandachtig te lezen om een defect uit te sluiten. Om een garantieverzoek in te dienen kunt u hiervoor digitaal een formulier invullen dat vervolgens – nadat u op een verzendknop heeft geklikt – digitaal zowel naar Kendor Products als naar u wordt gestuurd. Vervolgens dient u dit formulier uit te printen en samen met uw aankoopbewijs bij uw zending te voegen en aan Kendor Products te zenden. Zonder kopie van een aankoopbewijs kunnen wij uw garantieverzoek niet in behandeling nemen!  Zonder aankoopbewijs gaat Kendor Products er van uit dat uw garantieverzoek een reparatieverzoek is.
Klik hier om uw garantieverzoek in te dienen

We verzoeken u vriendelijk, nadat u een bestelling ontvangen heeft, de inhoud van het pakket te controleren. Klopt de inhoud van het pakket niet met uw bestelling? Neem dan contact met ons op via info@kendorproducts.com.  Als een artikel niet voldoet aan uw verwachtingen, mag u het binnen 14 dagen na ontvangst op eigen kosten retourneren naar:

Kendor Products BV
Uitmaat 25
6987 ER  GIESBEEK

Kleding mag worden gepast, maar niet gedragen worden. Zorg ervoor dat de artikelen onbeschadigd en met originele verpakking worden geretourneerd. Artikelen die beschadigd of incompleet retour komen kunnen niet meer als nieuw worden verkocht. De waardevermindering die hierdoor is ontstaan mogen wij verrekenen met het terug te storten bedrag.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Klik hier om uw herroeping van uw aankoop in te dienen

Neemt u dan contact met ons op via info@kendorproducts.com. Kendor Products kan bepaalde producten via drop-shipment aan uw eindklant leveren. Vraag direct naar de mogelijkheden.

NOAH productregistratie:
Heeft u onlangs een NOAH product gekocht bij één van onze dealers dan moet u hier eenmalig uw product registreren zodat er een levenslange garantietermijn van toepassing zal zijn.

Klik hier om uw NOAH product te registreren

TRASER productregistratie:
Heeft u onlangs uw TRASER product gekocht bij één van onze dealers dan moet u hier eenmalig uw product registreren zodat er een termijn van drie(3) jaar fabrieksgarantie van toepassing zal zijn.

Klik hier om uw TRASER product te registreren